Multi System Sebastian Naszewski

Rekuperacja to system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który działa poprzez odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku i przekazywanie go do powietrza nawiewanego. System ten wymaga regularnego czyszczenia i dezynfekcji, aby zapewnić zdrowe i czyste powietrze w pomieszczeniach.

Czyszczenie i dezynfekcja rekuperacji polega na usunięciu zanieczyszczeń, pyłów i bakterii z układu, który może gromadzić się w wymienniku ciepła, filtrach powietrza i kanałach wentylacyjnych. Proces ten może wymagać specjalistycznych narzędzi i środków chemicznych do dezynfekcji.

Czyszczenie rekuperacji powinno odbywać się regularnie, co najmniej raz w roku, aby utrzymać jej wydajność i zapobiec nagromadzeniu się zanieczyszczeń. Należy również pamiętać o regularnej wymianie filtrów powietrza, co pozwoli na zachowanie wysokiej jakości powietrza w budynku.

wentylacja warszawa

Czyszczenie wentylacji obejmuje:

➡ Ocenę stanu systemów wentylacyjnych i wybór optymalnego sposobu czyszczenia (badanie poziomu zanieczyszczeń)
➡ Mechaniczne czyszczenie wentylacji
➡ Dezynfekcję wentylacji
➡ Odgrzybianie wentylacji
➡ Czyszczenie wentylacji sprężonym powietrzem
➡ Wykonanie otworów oraz montaż klap rewizyjnych w kanałach wentylacyjnych
➡ Pomiary wydajności wentylacji (wydajności przepływu powietrza w kanałach systemu wentylacyjnego)
➡ Badania mikrobiologiczne
➡ Inspekcję służącą weryfikacji wykonanych prac (raport o efektach prac, stan przed i po czyszczeniu)
➡ Inspekcję i przegląd kanałów wentylacyjnych (okresowe badania i sprawdzanie kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów systemu wentylacyjnego)

 

Wykonywane są następujące czynności:

➡ Czyszczenie kanałów wentylacyjnych
➡ Czyszczenie centrali wentylacyjnych
➡ Czyszczenie wentylatorów
➡ Czyszczenie elementów wentylacji innego typu
➡ Kompleksowe czyszczenie systemów wentylacyjnych
➡ Czyszczenie systemów wentylacyjnych w kuchniach

 

Korzyści z systematycznego czyszczenia wentylacji:

➡ Likwidacja zanieczyszczeń mogących negatywnie wpływać na samopoczucie i zdrowie użytkowników – bakterie, grzyby, kurz, pyły, itp.
➡ Pozytywny wpływ na jakość powietrza w wentylowanym pomieszczeniu.
➡ Optymalizacja działania systemów wentylacyjnych – poprawa parametrów, możliwość osiągnięcia maksymalnej wydajności.
➡ Zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii urządzeń wchodzących w skład systemów wentylacyjnych.
➡ Oszczędność energii wynikająca z bezproblemowej pracy urządzeń.