Multi System Sebastian Naszewski

Jak działa klimatyzacja?Klimatyzatory coraz częściej towarzyszą nam nie tylko w przestrzeni biurowej, obiektach komercyjnych czy przemysłowych, ale również w naszych mieszkaniach i domach. Ich popularność jest wynikiem ocieplania się klimatu i potrzeby optymalizacji temperatury powietrza w pomieszczeniach, w których pracujemy i odpoczywamy. Jak działa klimatyzacja? Jak działa klimatyzator?

Jak działa klimatyzacja?

Zasada działania klimatyzacji polega na poborze energii w jednym miejscu i oddaniu jej w innym miejscu. Dlatego też do sprawnej pracy instalacja klimatyzacji wymaga jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej oraz orurowania, które łączy obie jednostki. Przepływający rurami czynnik chłodniczy pobiera energię w jednej jednostce i oddaje ją w drugiej.

Co ważne, nowoczesne klimatyzatory umożliwiają wieloaspektową obróbkę powietrza, a więc jego:

  • chłodzenie,
  • grzanie,
  • oczyszczanie,
  • osuszanie

Dodatkowo klimatyzator może zostać zintegrowany z instalacją wentylacji. W takim układzie wentylacja odpowiada za pobór powietrza z pomieszczenia, a następnie nadmuchiwanie do wnętrza czystego klimatyzowanego powietrza z zewnątrz. Pozza sezonem, kiedy na co dzień nie korzystamy z klimatyzacji, instalacja wentylacji może działać niezależnie wydmuchując zużyte powietrze z pomieszczeń i w jego miejsce nadmuchując powietrze świeże.

Jak działa klimatyzator? Chłodzenie jako podstawowa funkcja klimatyzacji

Chłodzenie to podstawowa funkcja klimatyzatora. Klimatyzator daje możliwość precyzyjnego zarządzania temperaturą wewnątrz,  niezależnie od tego jak niekorzystne warunki panują na zewnątrz Jak jest realizowana funkcja chłodzenia? Gorące powietrze z pomieszczenia jest wywiewane przez wentylator na wymiennik ciepła, przez który płynie zimny czynnik chłodniczy. Czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza, w efekcie czego do pomieszczenia wywiewane jest chłodne powietrze. Czynnik chłodniczy przemieszcza się między jednostkami (wewnętrzną i zewnętrzną) za pomocą orurowania miedzianego, w raz z czynnikiem chłodniczym przemieszcza się energia cieplna, która jest oddawana z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.

Jednostka zewnętrza stanowi bardzo ważny komponent instalacji klimatyzacji. Poprzez sprężenie czynnik chłodniczy w stanie gazowym zostaje ogrzany, zwiększając swój punkt wrzenia. W jednostce zewnętrznej ciepło uzyskane w wyniku sprężenia zostaje oddane do powietrza, które jest następnie wywiewane na zewnątrz za pomocą wentylatora. Wracający do jednostki wewnętrznej czynnik chłodniczy jest w niej rozprężany, co umożliwia mu pobór energii cieplnej z powietrza w pomieszczeniu.